Prezentácia spoločnosti ENVIRAL pod názvom LETNÁ ŠKOLA

Prezentácia spoločnosti ENVIRAL pod názvom LETNÁ ŠKOLA


Prezentácia spoločnosti ENVIRAL pod názvom LETNÁ ŠKOLA


Prezentácia spoločnosti ENVIRAL pod názvom LETNÁ ŠKOLA


Prezentácia spoločnosti ENVIRAL pod názvom LETNÁ ŠKOLA


Prezentácia spoločnosti ENVIRAL pod názvom LETNÁ ŠKOLA


Dňa 12. 4. 2018 sa v priestoroch Strednej odbornej školy na Nerudovej 13 uskutočnila prezentácia spoločnosti Enviral, a. s. Leopoldov pod názvom „Letná škola“ pre žiakov 2. a 3. ročníka študijného odboru 2840 M biotechnológia a farmakológia.

Projekt „Letná škola“ je financovaný z EÚ a prináša našim študentom možnosť zoznámiť sa veľmi podrobne so spoločnosťou Enviral, a. s. Leopoldov počas dvoch letných prázdnin formou brigády. Žiaci budú v malých 4-členných skupinách zaradení do 9 modulov, každý modul bude viesť jeden skúsený mentor a modul bude trvať 1-2 týždne. Žiaci postupne absolvujú všetkých 9 modulov. Zaujímavou motiváciou pre študentov je aj finančné ohodnotenie, pracovná doba, náhrada cestovného, pracovné oblečenie a iné benefity. Pre najlepších študentov ponúka spoločnosť Enviral, a. s. Leopoldov možnosť uplatnenia po ukončení štúdia na strednej škole.

Veríme, že „Letná škola“ Enviral, a. s. Leopoldov prinesie našim študentom veľa nových pozitívnych skúseností a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+