Medzinárodný deň

Medzinárodný deň


6.2 sme mali medzinárodný deň bez mobilov. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života. My sme tento deň dodržali preto vám ho len spätne pripomíname a zároveň vás vyzývame aby ste si tiež skúsili deň bez mobilu.

Alexandra Dorčáková
Katarína Godušová


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+