Prevencia pred nákazou koronavírusom

Prevencia pred nákazou koronavírusom


Čo je to nový koronavírus?

Epidémia akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV- 2) vznikla v Číne,najvyšší počet ochorení je v meste Wuhan.

Prvé hlásené prípady sa vyskytli u ľudí, ktorí navštívili miestny trh s predajom rýb a iných živých zvierat , bol potvrdený prenos z človeka na človeka a boli nakazení aj zdravotnícki pracovníci.

Kedy vzniká podozrenie na infekciu COVID19?

Keď ošetrujete pacienta s akútnou respiračnou infekciou (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich príznakov : kašeľ,bolesťhrdla,dýchavičnosť), ktorá vznikla do 14 dní po jeho návrate z Číny alebo pacient s akýmikoľvek respiračnými príznakmi , ktorý bol v kontakte s osobou s diagnostikovanou infekciou COVID-19.

Ako zaobchádzať s pacientom so suspektnou infekciou COVID-19?

Poskytnite pacientovi tvárové rúško ; oddeľte ho od ostatných pacientov v čakárňach ; vyšetrite ho v osobitnej miestnosti .

Dodržiavajte štandardné bezpečnostné opatrenia ako pri infekciách prenášaných vzduchom , kvapôčkami alebo kontaktom : hygiena rúk a používanie osobných ochranných pomôcok(OOP):respirátor FFP2 alebo FFP3, ochrana očí , plášť a rukavice.

Kontaktujte spádové infekčné oddelenie , ktoré zabezpečí ďalší postup vrátane odberu biologického materiálu na diagnostiku COVID-19,v zmysle vydaného Usmernenia hlavného hygienika SR.
Nahláste prípad na príslušný RÚVZ.

Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu nepretržite 24 hodín/7 dní v týždni.

uvzsr

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+