Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Divadelné predstavenie na Západe nič nové

Pridané: 21.09.2022

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Zámer na prenájom nebytových priestorov v objekte 2022

Strednej odbornej školy chemickej , Nerudova 13, 92001 Hlohovec
  • chodba na prízemí pavilónu B
    • miesto pre nápojový automat s výmerou 1 m 2
    • obslužný priestor s výmerou 1 m 2.


Ďalej v objekte Strednej odbornej školy chemickej, Nerudova 13 , 920 01 Hlohovec
  • chodba na prízemí pavilónu B
    • miesto pre desiatkový automat s výmerou 1 m 2 .
    • obslužný priestor s výmerou 1 m 2.


Cena : Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 15 € / mesiac + energia 20 € / mesiac

Doba nájmu : Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.


Cenové ponuky možno podávať písomnej forme v zatvorenej obálke označenej "Prenájom automaty" – neotvárať do 9,00 hod. 03. 10. 2022 na adresu : Stredná odborná škola chemická , Nerudova 13 , 920 01 Hlohovec


V Hlohovci 13.09.2022
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
riaditeľka


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2022 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+