Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Absolventská výstava Spojler

Pridané: 15.06.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Niečo z histórie...

História SOU farmaceutického

SOU farmaceutické v Hlohovci vzniklo v r. 1988 ako komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie z bývalého SOU pre teoretické vyučovanie a stredísk praktického vyučovania. Vtedajšie veľké podniky Hlohovca a Leopoldova - Slovakofarma, Odevné závody a Slovlik, poskytovali priestory a finančné prostriedky. Zriaďovateľom sa stalo Generálne riaditeľstvo Spofa Praha. Zánikom týchto organizácií po r. 1989 patrilo SOUF zakladajúcim podnikom. Od r. 1991 bolo zriaďovateľom Ministerstvo priemyslu SR a od r. 1992 Ministerstvo hospodárstva SR. Od 1. júla 2001 bol zriaďovateľom KÚ Trnava. V súčastnej dobe je zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

Existencia SOUF začínala v zložitých podmienkach pretože jej pôsobiská boli na rôznych miestach Hlohovca.

Vďaka pochopeniu a pomoci vtedajšieho vedenia a.s. Slovakofarma, podarilo sa v r. 1993 vytvoriť nové podmienky pre úsek teoretického vyučovania v priestoroch na ulici Martina Benku. V súčastnosti sa teoretické vyučovanie uskutočnuje v dvoch pavilónoch, ktorých priestory boli upravené a rozšírené.

Nemožno nespomenúť, že naše SOU je od r. 1996 držiteľom certifikátu národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.

História SPŠ chemickej

Stredná priemyselná škola chenická bola založená v r. 1998. Zakladateľmi SPŠCH sú riaditeľ SOUF JUDr. Emil Kuruc a zástupkyňa SOUF Ing. Alica Macejková, zriaďovateľom je KÚ Trnava. SPŠCH bola prvou chemickou priemyslovkou v Trnavskom kraji. Priemyslovka od začiatku svojej pôsobnosti až do súčastnosti sídli spolu s SOUF v tých istých priestoroch. Ktoré bolo však pre zvýšený počet žiakov nutné rozšíriť. V júli 1999 sa začala prestavba skladu chemikálií, vstupnej časti budovy a pribudlo aj jedno nové laboratórium. Tieto úpravy boli hotové už v decembri 1999.

I keď SPŠCH má za sebou krátku minulosť, jej žiaci sa už od začiatku úspešne zapájali do rôznych školských akcií, súťaží a olympiád. Žiaci už v prvých ročníkoch dosahovali výborné umiestnenia v chemických, matematických a iných olympiádach.

História ZSŠ v Hlohovci

Združená stredná škola v Hlohovci vznikla dňa 1.7.2002 integráciou Strednej priemyselnej školy chemickej a Stredného odborného učilišťa farmaceutického v Hlohovci. Zriaďovateľom ZSŠ je Trnavský samosprávny kraj.

Ďalšie vylepšenie podmienok nastalo rekonštrukciou - nadstavbou pavilónu B v rokoch 2000 – 2002, kde sme získali nové priestory učební a v starých priestoroch sme mohli vybudovať chemické laboratóriá, učebne výpočtovej techniky a priestory pre odborný výcvik odevníckych odborov.

Významným medzníkom v živote našej školy je rok 2005, kedy sa podarilo vedeniu školy získať budovu bývalej IV. ZŠ na Nerudovej ulici. Získaním tejto budovy sa podarilo vyriešiť priestory pre laboratóriá, ateliéry, kozmetické odborné učebne. Po náročnej rekonštrukcii budovy bývalej ZŠ sme mohli vyriešiť presťahovanie odborného výcviku kozmetičiek z budovy bývalého SV Leopoldov a tiež realizovať sústredenie teoretického vyučovania do priestorov na Nerudovej ulici a odborného výcviku a praxe do priestorov na Ul. M. Benku. Takto sa vytvorili výborné priestorové podmienky pre všetky študijné a učebné odbory, najmä však pre kozmetičky, kozmetičky – vizážistky, dizajnérky a od šk. roku 2006/2007 i kaderníčky.

Stredná odborná škola (umeleckopriemyselná)

SOŠ v Hlohovec vznikla dňa 1.9.2008 premenovaním ZSŠ v Hlohovci (najprv na SOŠ umeleckopriemyselná a neskôr iba na SOŠ)

Súčasné nasmerovanie školy je na dva smery:
- priemyselný, čo predstavujú odbory – technické lýceum, chemická informatika, biotechnológia a farmakológia, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, chémia a životné prostredie a operátor odevnej výroby
- umelecký , čo reprezentujú odbory – odevný dizajn, kozmetička a vizážistka, kozmetička, fotografický dizajn, propagačná grafika a kaderníčka,


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+