Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2018/2019 dňa 14.5.2018 a 17.5.2018

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 24.5.2018 od 7.00 hod. do 15.00 hod., na personálnom oddelení, Nerudova ulica Hlohovec.

Nezabudnite si priniesť zápisný lístok, ktorý Vám vydá ZŠ. Na zápis musí prísť žiak so zákonným zástupcom.


Č.odboru Stály kód Rozhodnutie
2840 M PS - 49 Prijatý PS
2840 M PS - 29 Neprijatý PS
2840 M PS - 10 Prijatý PS
2840 M PS - 90 Prijatý PS
2840 M PS - 56 Neprijatý PS
2840 M PS - 31 Prijatý PS
2840 M PS - 51 Prijatý PS
2840 M PS - 15 Prijatý PS
2840 M PS - 48 Prijatý PS
2840 M PS - 75 Prijatý PS
2840 M PS - 13 Prijatý PS
2840 M PS - 73 Prijatý PS
2880 K PS - 31 Prijatý PS
2880 K PS - 51 Prijatý PS
2880 K PS - 55 Prijatý PS
2880 K PS - 85 Prijatý PS
2880 K PS - 73 Prijatý PS
2880 K PS - 06 Prijatý PS
2860 K PS - 49 Prijatý PS
2860 K PS - 85 Prijatý PS
2860 K PS - 10 Prijatý PS
6362 M PS - 08 Prijatý PS
6362 M PS - 09 Prijatý PS
6362 M PS - 86 Prijatý PS
6362 M PS - 26 Prijatý PS
6362 M PS - 94 Neprijatý PS
6362 M PS - 16 Prijatý PS
6362 M PS - 55 Prijatý PS
6362 M PS - 46 Neprijatý PS
6362 M PS - 78 Prijatý PS
6362 M PS - 19 Neprijatý PS
6362 M PS - 39 Prijatý PS
6362 M PS - 58 Neprijatý PS


Ing. Jana Kyseľová
riaditeľka školy


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+