Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Pridané: 23.01.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
6362 M - KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA

6362 M - KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA


Absolvent ovláda odborné kozmetické ošetrenie pleti podľa individuálneho stavu pokožky s využitím najúčinnejších kozmetických prípravkov a najvhodnejšieho spôsobu ošetrenia a úpravy tváre, vlasov, rúk a celkového vzhľadu zákazníčky.

Absolventka po úspešnom ukončení štúdia má možnosť:
- založiť a úspešne prevádzkovať kozmetický salón
- pracovať v kozmetických salónoch, v modelingu, v divadle, filme, fotografii, pri odbornom líčení a maskovaní
- vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky a celkového vzhľadu
- možnosť uplatnenia v Ústave lekárskej kozmetiky.
Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2020141266
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 4 4 4 4 16
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 2 2 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - -2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodachémia 1 1 1 - 3
Matematika a práca s informáciamimatematika2 2 1 1 6
informatika 2 2 - - 4
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1414192370
ekonomika - 1 2 2 5
zdravoveda 1 1 2 2 6
kozmetika 2 3 3 3 11
materiály 2 1 - 1 4
estetická a výtvarná výchova a/ 2 2 2 2 8
prístroje 1 - - - 1
psychológia a spoločenská výchova - - - 2 2
administratíva služieb a/ - - 2 - 2
podnikanie a služby - - - 2 2
praktické cvičenia z vizáže - - 3 3 6
prax a/ d/ 6 6 7 6 25
Spolu 34 34 35 35138
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 5 4 4 6
Odborná prax 1 2 2 -
Účelové kurzy. 1 1 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+