Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Pridané: 23.01.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
2860 K chemik operátor - DUÁLNE VZDELÁVANIE

Absolvent odboru vie aplikovať v praxi princípy difúznych procesov. Ovláda priebehy tepelných procesov, spôsoby ich regulácie. Pozná vplyv tepelných procesov na technológiu a funkčné princípy reaktorov a zariadení, v ktorých sa uskutočňujú chemické premeny látok. Po skončení štúdia vie absolvent merať najdôležitejšie fyzikálne parametre manuálnymi aj prístrojovými metódami, stanoviť čistotu surovín, medziproduktov a výrobkov podľa platných noriem, vykonávať odbery a analyzovať odobrané chemické vzorky.

Výučba bude v školskom roku 2017/2018 prebiehať formou duálneho systému vzdelávania. Praktická príprava bude realizovaná priamo v partnerskej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. .

Zamestnávateľ garantuje:
  • hmotné zabezpečenie žiaka
  • finančné zabezpečenie žiaka 2.-4. ročníka
  • odmena za produktívnu prácu žiaka


UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2860 K CHEMIK OPERÁTOR

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+