Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Absolventská výstava Spojler

Pridané: 15.06.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Zámer na prenájom nebytového priestoru

1.Identifikácia prenajímateľa:
Názov organizácie:
Stredná odborná škola, Nerudova 13
920 01 Hlohovec
Zastúpený : Ing. Jana Kyseľová – riaditeľka školy
IČO 17053811
Kontaktná osoba : Mária Godová
Sídlo organizácie : Nerudova 13 Hlohovec
Tel : 033/7320076

2. Predmet zámeru :
Prenajímateľ má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor - miestnosť číslo 18 A 11 m2 na prízemí budovy pavilón A na prevádzkovanie školského bufetu. Predmet nájmu pozostáva z jednej miestnosti a 3 m2 obslužného priestoru. Predmet nájmu je s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný , s elektrickou prípojkou.

3. Doba nájmu :
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú – od 1.9.2019 do 30.6.2022 mimo letných prázdnin.

4.Cena :
Minimálna cena za prenájom vyššie uvedeného priestoru je 40 € mesačne s energiami.

Ponuky je potrebné doručiť písomne v zatvorenej obálke označenej názvom "Nebytový priestor – neotvárať" na adresu : Stredná odborná škola Nerudova 13, 920 01 Hlohovec .

Lehota na predkladanie ponúk :do 5.8.2019 do 9,00 hod. na sekretariáte SOŠ Hlohovec


Hlohovec 10.7.2019
Ing. Jana Kyseľová
riaditeľka SOŠ


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+